Impregnacja Posadzek Betonowych

Zabezpieczanie posadzki z betonu środkami na bazie krzemianów litu – dzięki nim posadzka zostanie wzmocniona chemicznie i będzie w przyszłości bardziej odporna na zużycie oraz łatwiej będzie dbać o jej czystość.